Fotografije leptira

Butterfly Photo


                                                                    

Mapa sajta

Site maps

:

Larve   Lutke   Leptiri

Larva    Pupa    Adult

:

Dnevni leptiri   Noćni leptiri

    Butterfly      Owlet moths

:

www.leptiri.co.rs


Butterfly Photo

Fotografije leptira > mapa sajta

 

 

      Mapa sajta: www.leptiri.co.rs

Dnevni leptiri

   Šta su leptiri ?

   Anatomija leptira

      Glava, grudni deo, zadak

   Kako sakupljati leptire ?

      Mreža

      Fišek

   Pravila za sakupljače

   Kako preparirati leptire ?

      Razapinjač

      Entomološka igla

   Slike iz zbirke leptira

   Kratka biografija autora

   Spisak dnevnih leptira Sombora

 

Noćni leptiri  "Fauna sovica (Noctuidae, Lepidoptera) u Somboru "

   Abstrakt

   Sažetak

   Zusammenfassung

   Fotografije leptira

   Sadržaj:

      Klimatke osobine

      Zoogeografska podela sveta

      O sovicama

      Literatura

      Materijal i metod rada

      Faunistički deo

      Dinamika populacije

 

Fotografije leptira

    Larve

      Fotografije

    Lutke

      Fotografije

    Leptiri

      Fotografije

   Mapa sajta

 


www.leptiri.co.rs   :   Contakt

© Copyright 2008. - All rights reserved