Dragan Vajgand,

      2001.

    Webmaster

Fauna sovica (Noctuidae, Lepidoptera) u Somboru

Abstract
Sažetak
Zusammenfassung
Biografija autora
Fotografije leptira
 Sadržaj:
Klimatske odlike
Zoogeografska podela sveta
O sovicama
Literatura
Materijal i metod rada
Faunistički deo
Dinamika populacije
Početna strana

 Download = 1,463 MB Download Magistarska teza u pdf. formatu


foto Vajgand Dragan: T. decimalis

 

Sve fotografije leptira
        All Photos of the Butterflies

 

© Copyright 2001. - All rights reserved