Kako sakupljati leptire

Kako sakupljati leptire?

Kako sakupljati leptire

Životinje i biljke više nisu bile samo izvor hrane, već su ga počele privlačiti zbog svoje lepote.

 

 

 

Leptire hvatamo u prvoj polovini njihove sezone dok im je boja još sveža i netaknuta. Kasnije u toku života obično se krila oštete i gube čistinu boje.

Dnevne leptire je najbolje hvatati između 9:00 i 11:00 časova, naročito ako je dan sunčan i bez vetra. Hvatamo ih mrežom u letu, dok se odmaraju na pogodnom mestu ili hrane na cveću.

Leptira hvatamo naglim zamahom mrežom, a kad je u mreži, okrećemo je u srtanu i preklopimo mrežu preko obruča da leptir ne može više pobeći.

Kad se leptir smiri i sklopi krila, mreža se zategne i kažiprstom i palcem desne ruke se leptir stisne po grudnom delu i ubije. Uhvaćene leptire možemo i prebaciti u bocu za ubijanje. Moramo paziti da nam pri prebacivanju leptir ne pobegne i ne ošteti se. Boca za omamljivanje (morilka) služi za umirivanje i onesposobljavanje leptira. Boca mora da ima zatvarač koji dobro zatvara, a lako se sa njim rukuje. Morilka se "puni" sa etilacetatom, hloroformom ili raznim cijanidima (Ka, Ca, Na). Pri rukovanju sa morilkom moramo obratiti pažnju da se i sami ne bi otrovali. Zato se korišćenje morilki savetuje ozbiljnim i starijim entomolozima.

Zatim ga vadimo i smeštamo u fišek. U fišeku ga transportujemo do kuće ili laboratorije na prepariranje.

               

nazad          sledeca strana

 

© Copyright 2000. - All rights reserved