Anatomija leptira

Anatomija leptira

Anatomija leptira

Pošto je pripitomio životinje, čovek je počeo poklanjati pažnju biljkama.

Na telu leptira razlikujemo tri dela: glavu, grudi i zadak.

Na glavi je smešten usni aparat, bočno dva velika složena oka i jedan par pipaka ili antena. Glavni deo usnog aparata predstavlja sisaljka u obliku cevi ili surlice koja se uvija sa trbušne strane kao opruga. Na glavi se nalaze i antene koje predstavljaju čulo mirisa. Oči su im složene od nekoliko stotina okaca pa vide mozaično. Njihove oči su prilagođene da vide na bliskim odstojanjima.

Grudni deo je sastavljen od tri članka. Svaki članak sa donje strane nosi po jeda par udova-nogu. Prednji par krila je zglobno spojen sa drugim člankom, drugi par krila sa trećim člankom.  Krila leptira su opnasta, prekrivena hitinskim ljuspicama. Ljuspice su obojene i od njih potiče obojenost leptira karakteristična za svaku vrstu. Na krilima se nalaze i "rebra". To su traheje i služe za disanje. Noge su člankovite. Ima ih tri para. Sastoje se od kuka, butnog valjka, bedra, golena i stopala od 5 članaka.

Zadak je načinjen od 9 - 10 članaka. Kod dnevnih leptira je vitak i izdužen. Zadak je prekriven dlačicama koje prekrivaju telo. Kod mužjaka polni otvor se nalazi smešten obično na devetom segmentu, a ženski na osmom, iza osmog ili devetog segmenta.

nazad        sledeca strana

 

                © Copyright 2000. - All rights reserved