© Copyright 2001.

 All rights reserved

Zoogeografska podela sveta

Abstract
Sažetak
Zusammenfassung
Biografija autora
Fotografije leptira
 Sadržaj:
Klimatske odlike
Nazad
O sovicama
Literatura
Materijal i metod rada
Faunistički deo
Dinamika populacije
Početna strana

 

 

   Podelom kopna i vodenih površina na Zemlji po sastavu faune se bavi sistematska zoogeografija. Zoohoron predstavlja zoogeografsku jedinicu bez obzira na rang i veličinu. Oštre granice zoohorona se retko sreću. One se javljaju tamo gde su prisutne fizičko - geografske prepreke, kao što su moreuzi ili visoki planinski venci. Granice se najčešće javljaju u vidu prelaznih traka različite širine. Ima više zoogeografskih podela kopna. Odlučili smo se za zoogeografsku sistematiku po Lopatinu (1995), jer smo tu našli, po nama, najprihvatljivije i najjasnije objašnjene granice između zoohorona. Karta je izrađena na osnovu teksta koga daje Lopatin (1996), a pri njenoj izradi smo se pomogli i sa kartama i podacima koje daju Mägdefrau i Ehrendorfer (1978) te Cvitanović (1985).

 1-11 Carstvo Arktogeja 9-10 Oblast Drevno Sredozemlje 18 Južno Afrička podoblast
1-6 Podcarstvo Nearktik  9 Mediteranska podoblast 19 Madagaskarska oblast
1-3 Kanadska oblast 10 Saharsko - Gobijska podoblast 20-23 Indo - Malajska oblast
1 Aljaska podoblast 11 Istočno - Azijska oblast 20 Indijska podoblast
2 Labradorska podoblast 12-15 Carstvo Neogeja 21 Indokineska podoblast
3 Grenlandska podoblast 12-14 Neotropska oblast 22 Malajska podoblast
4-6 Sonorska oblast 12 Gvajansko - Brazilska oblast 23 Papuanska podoblast
4 Kalifornijska podoblast 13 Centralno - Američka podoblast 24 Polinezijska oblast
5 Podoblast Stenovitih planina 14 Čileanska podoblast 25-27 Carstvo Notogeja
6 Atlanska podoblast 15 Karipska oblast 25 Patagonijska oblast
7-11 Podcarstvo Palearktik 16-24 Carstvo Paleogeja 26 Australijska oblast
7-8 Evropsko - Sibirska oblast 16-18 Etiopska oblast 27 Novozelandska oblast
7 Evropsko - Obska podoblast 16 Istočno Afrička podoblast
8 Angarska podoblast 17 Zapadno Afrička podoblast