© Copyright 2001.

 All rights reserved

Biografija autora

Abstract
Sažetak
Zusammenfassung
Nazad
Fotografije leptira
 Sadržaj:
Klimatske odlike
Zoogeografska podela sveta
O sovicama
Literatura
Materijal i metod rada
Faunistički deo
Dinamika populacije
Početna strana

 

 

Mr Dragan Vajgand je rođen u Somboru 24. 08. 1971. godine. U Somboru je završio osnovnu školu, osnovnu muzičku školu, na smeru flauta i srednju Poljoprivredno - prehrambenu školu, opšti smer. U Novom Sadu je 1990. godine upisao Poljoprivredni fakultet. Posle odsluženja vojnog roka, 1991. godine je počeo da studira i diplomirao prvi u generaciji, u martu 1996. godine sa prosečnom ocenom 8,79. Iste godine je upisao poslediplomske studije, na smeru entomologija kod prof dr Dušana Petrića. Magistrirao je decembra 2000. godine, radom čiji se deo može videti u ovoj prezentaciji.

Nakon osam meseci rada kao referent zaštite bilja u Zemljoradničkoj zadruzi "Bezdan" u Bezdanu, 1996. godine se zaposlio u Društvenom poljoprivrednom preduzeću "Graničar" u Gakovu, takođe kao referent zaštite bilja, gde i sada radi.

Uz roditelje biologe je kao dete pokazao interesovanje za prirodu, a najviše za noćne leptire. Za takmičenja i smotre Pokreta "Nauku mladima" je tokom osnovne i srednje škole uradio pet istraživačkih radova o noćnim leptirima, koje je prezentovao na takmičenjima od opštinskog do saveznog ranga tadašnje SFR Jugoslavije.

Dva rada koja su urađena za Pokret "Nauku mladima" je delimično preradio i sa njima učestvovao na Četvrtom i Petom jugoslavenskom susretu mladih istraživača "Nikola Tesla" 1986. i 1988. godine u Kumrovcu u Hrvatskoj.

Učestvovao je na Omladinskoj istraživačkoj akciji "Mladost '89" 1989. godine u Valandovu u Makedoniji, kao i u ekološkom istraživačkom programu "Ibis - povratak Obedskoj bari" 1992. godine, i Projektu "Ekološka istraživanja Borskog područja" tokom 1994. i 1995. godine.

Od 1990. godine je saradnik Istraživačke stanice Petnica za entomologiju.

Član je Entomološkog društva Srbije i Društva za zaštitu bilja Srbije, a od 2000. godine je član Glavnog odbora Društva za zaštitu bilja Srbije.

Služi se nemačkim, engleskim i makedonskim jezikom.

Do sada je objavio i / ili prezentovao četrnaest radova ili kratkih sadržaja radova. Od toga su osam naučnih i dva stručna rada bili samostalni, a dva naučna i dva stručna rada su urađena u koautorstvu. (BIBLIOGRAFIJA)