Fotografije Leptira

Butterfly Photo


                                                                    

Mapa sajta

Site maps

:

Larve   Lutke   Leptiri

Larva    Pupa    Adult

:

Dnevni leptiri   Noćni leptiri

    Butterfly      Owlet moths

:

www.leptiri.co.rs


Butterfly Photo

Fotografije Leptira > Leptiri > Araschnia levana L. - letnji oblik

 

Šumska riđa se javlja u dve generacije od IV do VIII meseca (proletnji i letnji oblik).

 Nalazimo je u šumarcima pored kanala, u gradu kao i u šumi Kozara i Šikara. Zanimljivo

je da se javlja u dve forme obojenosti krila gde proletnja forma ima krila riđe boje

sa crnim i belim pegama dok je letnja  f. prorsa (na slici) tamna sa belim i

žutim poprečnim pojasovima.

 
 

 

 

 

 

 

Araschnia levana f. prorsa L.www.leptiri.co.rs   :   Contakt

© Copyright 2008. - All rights reserved